ONETOC File

? Cách mở file .ONETOC? Những phần mềm mở file .ONETOC và sửa file lỗi. Convert Binary ONETOC file sang định dạng khác.

.ONETOC File Extension

   
File name ONETOC File
File Type Microsoft OneNote Table of Contents File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .ONETOC là file gì?

ONETOC là Settings Files - Microsoft OneNote Table of Contents File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin ONETOC là một tập tin chỉ mục được tạo ra bởi Microsoft OneNote 2003, một chương trình sử dụng để ghi chép và tạp chí. Nó chứa thông tin về Trật tự của các phần ghi chú khác nhau. file ONETOC được sử dụng cho việc tổ chức tập hợp các ghi chú trong máy tính xách tay.

What is a ONETOC file?

A ONETOC file is an index file created by Microsoft OneNote 2003, a program used to take notes and journal. It contains information about the ordering of different note-taking sections. ONETOC files are used for organizing the collection of notes in the notebook.

Cách mở .ONETOC file

Để mở file .ONETOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ONETOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ONETOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ONETOC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft OneNote 2016
  • Microsoft Office Home and Student - English
  • Microsoft Office Home and Student - English
  • Microsoft Office Home and Business - English
  • Microsoft Office OneNote
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office Starter - English

Chuyển đổi file .ONETOC

File .ONETOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *