ONETOC2 File

? Cách mở file .ONETOC2? Những phần mềm mở file .ONETOC2 và sửa file lỗi. Convert Binary ONETOC2 file sang định dạng khác.

.ONETOC2 File Extension

   
File name ONETOC2 File
File Type Microsoft OneNote Table of Contents File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .ONETOC2 là file gì?

ONETOC2 là Settings Files - Microsoft OneNote Table of Contents File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Index tạo ra bởi Microsoft OneNote, một chương trình được sử dụng để ghi nhật ký cá nhân, ghi chú; lưu trữ thông tin về Trật tự của các phần ghi chú khác nhau; sử dụng cho việc tổ chức tập hợp các ghi chú trong máy tính xách tay.

What is a ONETOC2 file?

Index file created by Microsoft OneNote, a program used for personal journaling and note taking; stores information about the ordering of different note-taking sections; used for organizing the collection of notes in the notebook.

Cách mở .ONETOC2 file

Để mở file .ONETOC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ONETOC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ONETOC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ONETOC2 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft OneNote 2016
  • Microsoft Office Home and Student - English
  • Microsoft Office Home and Student - English
  • Microsoft Office Home and Business - English
  • Microsoft Office OneNote
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office Starter - English

Chuyển đổi file .ONETOC2

File .ONETOC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *