ONT File

? Cách mở file .ONT? Những phần mềm mở file .ONT và sửa file lỗi. Convert Text ONT file sang định dạng khác.

.ONT File Extension

   
File name ONT File
File Type theWord Bible Text Module
Nhà phát triển theWord Bible Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ONT là file gì?

ONT là Data Files - theWord Bible Text Module, dưới định dạng Text được phát triển bởi theWord Bible Software.

Nộp được sử dụng bởi phần mềm miễn phí theWord Kinh Thánh; lưu một bản sao của Cựu và Tân Ước; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và bao gồm thẻ đánh dấu các văn bản Kinh Thánh trong một định dạng được công nhận bởi theWord; cũng bao gồm tiêu đề, mô tả và thông tin phiên bản; được sử dụng để phân phối các bản sao kỹ thuật số của Kinh Thánh.

What is a ONT file?

File used by theWord free Bible software; stores a copy of the Old and New Testament; saved in a plain text format and includes tags that markup the biblical text in a format recognized by theWord; also includes the title, description, and version information; used for distributing digital copies of the Bible.

Cách mở .ONT file

Để mở file .ONT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ONT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ONT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ONT do người dùng đóng góp.

  • theWord
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • The Word
  • SUPERAntiSpyware

Chuyển đổi file .ONT

File .ONT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *