OPDOWNLOAD File

? Cách mở file .OPDOWNLOAD? Những phần mềm mở file .OPDOWNLOAD và sửa file lỗi. Convert Text and Binary OPDOWNLOAD file sang định dạng khác.

.OPDOWNLOAD File Extension

   
File name OPDOWNLOAD File
File Type Opera Partially Downloaded File
Nhà phát triển Opera Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (252 Bình chọn)

File .OPDOWNLOAD là file gì?

OPDOWNLOAD là Misc Files - Opera Partially Downloaded File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Opera Software.

Hồ OPDOWNLOAD là một file đã download được tạo ra bởi các trình duyệt web Opera. Nó lưu trữ các nội dung của tập tin đang được tải về từ trình duyệt. file OPDOWNLOAD không có nghĩa là sẽ được mở kể từ khi họ lưu trữ các nội dung của một tập tin đó chưa được tải về hoàn toàn.

What is a OPDOWNLOAD file?

An OPDOWNLOAD file is a partially downloaded file created by the Opera web browser. It stores the contents of the file being downloaded from the browser. OPDOWNLOAD files are not meant to be opened since they store the contents of a file that has not been completely downloaded.

Cách mở .OPDOWNLOAD file

Để mở file .OPDOWNLOAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPDOWNLOAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPDOWNLOAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPDOWNLOAD do người dùng đóng góp.

  • Opera
  • Opera
  • Opera
  • SafeZone
  • Avast SafeZone Browse
  • Internet Download Manager
  • Internet Download Manager

Chuyển đổi file .OPDOWNLOAD

File .OPDOWNLOAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *