OPEICO File

? Cách mở file .OPEICO? Những phần mềm mở file .OPEICO và sửa file lỗi. Convert Text OPEICO file sang định dạng khác.

.OPEICO File Extension

   
File name OPEICO File
File Type Opeico Text File
Nhà phát triển GamersLube
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .OPEICO là file gì?

OPEICO là Text Files - Opeico Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi GamersLube.

tập tin một OPEICO là một file văn bản được tạo ra bởi Opeico file Viewer, một trình soạn thảo văn bản đơn giản. Nó chứa văn bản đơn giản gõ bởi người sử dụng có thể được định dạng với phông chữ và màu sắc.

What is a OPEICO file?

An OPEICO file is a text file created by Opeico File Viewer, a simple text editor. It contains plain text typed by the user that may be formatted with fonts and colors.

Cách mở .OPEICO file

Để mở file .OPEICO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPEICO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPEICO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPEICO do người dùng đóng góp.

  • Opeico File Viewer

Chuyển đổi file .OPEICO

File .OPEICO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *