OPJ File

? Cách mở file .OPJ? Những phần mềm mở file .OPJ và sửa file lỗi. Convert N/A OPJ file sang định dạng khác.

.OPJ File Extension

   
File name OPJ File
File Type 1Origin Project
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (15 Bình chọn)

File .OPJ là file gì?

OPJ là Data Files - 1Origin Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OPJ là một dự án tạo ra bởi xứ, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học khác nhau và kỹ sư. Nó chứa tất cả các nội dung của dự án, trong đó bao gồm dữ liệu, đồ thị 2D / 3D, và cài đặt.

What is a OPJ file?

An OPJ file is a project created by Origin, a data analysis and graphing application used by various scientists and engineers. It contains all of the project contents, which includes data, 2D/3D graphs, and settings.

Cách mở .OPJ file

Để mở file .OPJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPJ do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin Viewer
  • OriginLab Origin
  • OriginLab Origin
  • PSpice
  • OrCAD Capture
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OPJ

File .OPJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *