OPML File

? Cách mở file .OPML? Những phần mềm mở file .OPML và sửa file lỗi. Convert XML OPML file sang định dạng khác.

.OPML File Extension

   
File name OPML File
File Type Outline Processor Markup Language File
Nhà phát triển The Omni Group
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (22 Bình chọn)

File .OPML là file gì?

OPML là Web Files - Outline Processor Markup Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi The Omni Group.

tài liệu phác thảo viết bằng OPML (Outline Processor Markup Language); sử dụng vào danh sách trao đổi thức ăn Web (chẳng hạn như các file .rss) giữa tập hợp feed Web; cũng được sử dụng cho mục đích phác thảo chung khác.

What is a OPML file?

Outline document written in OPML (Outline Processor Markup Language); used to exchange lists of Web feeds (such as .RSS files) between Web feed aggregators; also used for other general outlining purposes.

Cách mở .OPML file

Để mở file .OPML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPML do người dùng đóng góp.

  • The Omni Group OmniOutliner 4.5
  • CS Odessa ConceptDraw MINDMAP
  • CS Odessa ConceptDraw MINDMAP
  • OPML Editor
  • Tkoutline
  • Inspiration
  • Inspiration

Chuyển đổi file .OPML

File .OPML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *