OPS File

? Cách mở file .OPS? Những phần mềm mở file .OPS và sửa file lỗi. Convert N/A OPS file sang định dạng khác.

.OPS File Extension

   
File name OPS File
File Type Office Profile Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (14 Bình chọn)

File .OPS là file gì?

OPS là Settings Files - Office Profile Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Microsoft Office Hồ sơ Wizard (proflwiz.exe), một chương trình được sử dụng để cấu hình thông tin người dùng cho các chương trình Microsoft Office; không còn được sử dụng bởi các phiên bản gần đây của Microsoft Office.

What is a OPS file?

Settings file used by the Microsoft Office Profile Wizard (proflwiz.exe), a program used for configuring user information for Microsoft Office programs; no longer used by recent versions of Microsoft Office.

Cách mở .OPS file

Để mở file .OPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPS do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Silver Financial Planner
  • Silver Financial Planner
  • Vivaldi
  • OPTPiX imesta for Mobile & Social
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .OPS

File .OPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *