OPT File

? Cách mở file .OPT? Những phần mềm mở file .OPT và sửa file lỗi. Convert N/A OPT file sang định dạng khác.

.OPT File Extension

   
File name OPT File
File Type 1Options File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (22 Bình chọn)

File .OPT là file gì?

OPT là Settings Files - 1Options File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin cấu hình chứa các ưu đãi và các tùy chọn cài đặt cho một chương trình cụ thể; sửa đổi bởi các chương trình khi người sử dụng chọn tùy chọn khác nhau trong chương trình.

What is a OPT file?

Configuration file that contains preferences and options settings for a specific program; modified by the program when the user selects different options within the program.

Cách mở .OPT file

Để mở file .OPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPT do người dùng đóng góp.

  • pcAnywhere
  • TatukGIS Viewer
  • TatukGIS Viewer
  • Microsoft Office
  • PSpice Optimizer
  • TechOptimizer Professional Edition
  • TechOptimizer Professional Edition

Chuyển đổi file .OPT

File .OPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *