OPX File

? Cách mở file .OPX? Những phần mềm mở file .OPX và sửa file lỗi. Convert N/A OPX file sang định dạng khác.

.OPX File Extension

   
File name OPX File
File Type 1OrgPlus Org Chart
Nhà phát triển Insperity Business Services
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .OPX là file gì?

OPX là Data Files - 1OrgPlus Org Chart, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Insperity Business Services.

Sơ đồ tổ chức tạo ra bởi OrgPlus; sử dụng để tạo biểu đồ trực quan của các thông tin lực lượng lao động có thể được chia sẻ giữa nhiều người dùng; có thể được tạo ra với OrgPlus Enterprise, Professional, Standard, hoặc OnDemand.

What is a OPX file?

Organizational chart created by OrgPlus; used for creating visual diagrams of workforce information that can be shared between multiple users; may be created with OrgPlus Enterprise, Professional, Standard, or OnDemand.

Cách mở .OPX file

Để mở file .OPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPX do người dùng đóng góp.

  • OrgPlus
  • OrgPlus Reader
  • OrgPlus Reader
  • Insperity OrgPlus
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OPX

File .OPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *