SHT File

? Cách mở file .SHT? Những phần mềm mở file .SHT và sửa file lỗi. Convert N/A SHT file sang định dạng khác.

.SHT File Extension

   
File name SHT File
File Type HTML File with Server Side Includes
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SHT là file gì?

SHT là Web Files - HTML File with Server Side Includes, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trang web có thể tham khảo các file khác trên máy chủ web; thường sử dụng .SHTM hoặc .shtml mở rộng

What is a SHT file?

Web page that can reference other files on the Web server; usually uses .SHTM or .SHTML extensions

Cách mở .SHT file

Để mở file .SHT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHT do người dùng đóng góp.

  • View
  • MicroStation
  • MicroStation
  • WindowsR Internet Explorer
  • PowerDraft
  • Redline
  • Redline

Chuyển đổi file .SHT

File .SHT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *