SHY File

? Cách mở file .SHY? Những phần mềm mở file .SHY và sửa file lỗi. Convert N/A SHY file sang định dạng khác.

.SHY File Extension

   
File name SHY File
File Type ShyFile Encrypted File
Nhà phát triển Dr. Bootz
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SHY là file gì?

SHY là Encoded Files - ShyFile Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dr. Bootz.

tập tin có chứa các file được bảo đảm cao hoặc thư mục được mã hóa với ShyFile, một chương trình mã hóa với một thuật toán độc quyền cung cấp một chiều sâu đối xứng của mã hóa lên đến 6144-bit mã hóa; có thể được sử dụng để mã hóa quan trọng tài liệu Word và Excel và tạo ra các trang web an toàn và file đính kèm e-mail.

What is a SHY file?

Encoded file that contains highly secured files or folders encrypted with ShyFile, an encryption program with a proprietary algorithm offering a symmetric depth of encryption of up to 6,144-bit; can be used to encrypt important Word and Excel documents and generate secure Web pages and e-mail attachments.

Cách mở .SHY file

Để mở file .SHY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHY do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Hackety Hack
  • Hackety Hack
  • Shoes

Chuyển đổi file .SHY

File .SHY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *