OR5 File

? Cách mở file .OR5? Những phần mềm mở file .OR5 và sửa file lỗi. Convert N/A OR5 file sang định dạng khác.

.OR5 File Extension

   
File name OR5 File
File Type Lotus Organizer 5 File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OR5 là file gì?

OR5 là Data Files - Lotus Organizer 5 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Tổ chức tập tin được tạo ra với Lotus Organizer 5, quản lý thông tin cá nhân (PIM) phần mềm; chứa nhiều loại dữ liệu, bao gồm một lịch, danh bạ cá nhân, để làm danh sách, bản ghi cuộc gọi, và các thông tin khác.

What is a OR5 file?

Organizer file created with Lotus Organizer 5, personal information manager (PIM) software; contains multiple types of data, including a calendar, personal contacts, to-do lists, call records, and other information.

Cách mở .OR5 file

Để mở file .OR5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OR5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OR5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OR5 do người dùng đóng góp.

  • IBM Lotus Organizer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OR5

File .OR5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *