OQY File

? Cách mở file .OQY? Những phần mềm mở file .OQY và sửa file lỗi. Convert N/A OQY file sang định dạng khác.

.OQY File Extension

   
File name OQY File
File Type Excel OLAP Query File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .OQY là file gì?

OQY là Database Files - Excel OLAP Query File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Query tập tin được sử dụng bởi Microsoft Excel, ứng dụng bảng tính; tiết kiệm một truy vấn OLAP có thể được chạy để cư Excel PivotTable từ một cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc từ một "khối" nguồn dữ liệu; cho phép người dùng nhập dữ liệu làm mới trong bảng tính.

What is a OQY file?

Query file used by Microsoft Excel, a spreadsheet application; saves an OLAP query that can be run to populate an Excel PivotTable from an external database or from a "cube" data source; allows users to import and refresh data in the spreadsheet.

Cách mở .OQY file

Để mở file .OQY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OQY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OQY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OQY do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .OQY

File .OQY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *