OR3 File

? Cách mở file .OR3? Những phần mềm mở file .OR3 và sửa file lỗi. Convert N/A OR3 file sang định dạng khác.

.OR3 File Extension

   
File name OR3 File
File Type IBM Lotus Organizer 97 File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .OR3 là file gì?

OR3 là Data Files - IBM Lotus Organizer 97 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin dữ liệu được tạo ra với Lotus Organizer 97 (Lotus Organizer 3 a.k.a.) phần mềm quản lý thông tin cá nhân; chứa một cuốn lịch, một danh sách các địa chỉ liên lạc, danh sách việc cần làm, ghi chú, và các thông tin khác.

What is a OR3 file?

Data file created with Lotus Organizer 97 (a.k.a. Lotus Organizer 3) personal information manager software; contains a calendar, a list of contacts, a to-do list, notes, and other information.

Cách mở .OR3 file

Để mở file .OR3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OR3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OR3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OR3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OR3

File .OR3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *