OR4 File

? Cách mở file .OR4? Những phần mềm mở file .OR4 và sửa file lỗi. Convert N/A OR4 file sang định dạng khác.

.OR4 File Extension

   
File name OR4 File
File Type IBM Lotus Organizer 97 GS File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OR4 là file gì?

OR4 là Data Files - IBM Lotus Organizer 97 GS File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Tổ chức tập tin được tạo ra với Lotus Organizer, một người quản lý thông tin cá nhân (PIM) chương trình phần mềm; bao gồm một danh sách liên lạc, lịch, việc cần làm danh sách, lịch sử cuộc gọi và các thông tin khác.

What is a OR4 file?

Organizer file created with Lotus Organizer, a personal information manager (PIM) software program; includes a contact list, calendar, to-do list, call record, and other information.

Cách mở .OR4 file

Để mở file .OR4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OR4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OR4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OR4 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OR4

File .OR4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *