OR6 File

? Cách mở file .OR6? Những phần mềm mở file .OR6 và sửa file lỗi. Convert N/A OR6 file sang định dạng khác.

.OR6 File Extension

   
File name OR6 File
File Type Lotus Organizer 6 File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .OR6 là file gì?

OR6 là Data Files - Lotus Organizer 6 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin dữ liệu được tạo ra với Lotus Organizer, một người quản lý thông tin cá nhân (PIM) được thiết kế để được sử dụng như một ngày kế hoạch điện tử; có thể bao gồm một lịch, danh sách liên lạc, để làm danh sách, bản ghi cuộc gọi, ghi chú, và các thông tin khác.

What is a OR6 file?

Data file created with Lotus Organizer, a personal information manager (PIM) designed to be used as an electronic day planner; may include a calendar, a list of contacts, to-do lists, call records, notes, and other information.

Cách mở .OR6 file

Để mở file .OR6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OR6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OR6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OR6 do người dùng đóng góp.

  • IBM Lotus Organizer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OR6

File .OR6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *