ORB File

? Cách mở file .ORB? Những phần mềm mở file .ORB và sửa file lỗi. Convert Zip ORB file sang định dạng khác.

.ORB File Extension

   
File name ORB File
File Type Original eBook Reader File
Nhà phát triển Original eBook
Phân loại eBook Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .ORB là file gì?

ORB là eBook Files - Original eBook Reader File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Original eBook.

Hồ ORB là một tập tin eBook sử dụng bởi ORB (Original Book Reader), một chương trình sử dụng để xem ORB sách điện tử. Nó chứa một eBook, trong đó bao gồm trang bìa, tiêu đề, nội dung, và chỉ mục.

What is a ORB file?

An ORB file is an eBook file used by ORB (Original Book Reader), a program used to view ORB eBooks. It contains an eBook, which includes cover, title, contents, and index pages.

Cách mở .ORB file

Để mở file .ORB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORB do người dùng đóng góp.

  • ORB Reader

Chuyển đổi file .ORB

File .ORB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *