ORC File

? Cách mở file .ORC? Những phần mềm mở file .ORC và sửa file lỗi. Convert N/A ORC file sang định dạng khác.

.ORC File Extension

   
File name ORC File
File Type Voyetra Digital Orchestrator File
Nhà phát triển Voyetra
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .ORC là file gì?

ORC là Audio Files - Voyetra Digital Orchestrator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Voyetra.

Sông tập tin được tạo ra bởi Voyetra Digital Orchestrator, một ứng dụng sản xuất âm nhạc; có thể bao gồm nhiều bài hát và hỗ trợ công cụ MIDI và dữ liệu âm thanh nhập khẩu; sử dụng để lưu tác phẩm âm nhạc.

What is a ORC file?

Song file created by Voyetra Digital Orchestrator, a music production application; can include multiple tracks and supports MIDI instruments and imported audio data; used for saving musical compositions.

Cách mở .ORC file

Để mở file .ORC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORC do người dùng đóng góp.

  • Digital Orchestrator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Record Producer MIDI Edition
  • Record Producer
  • AudioStation
  • AudioStation

Chuyển đổi file .ORC

File .ORC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *