ORDEREDTEST File

? Cách mở file .ORDEREDTEST? Những phần mềm mở file .ORDEREDTEST và sửa file lỗi. Convert XML ORDEREDTEST file sang định dạng khác.

.ORDEREDTEST File Extension

   
File name ORDEREDTEST File
File Type Visual Studio Ordered Test File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .ORDEREDTEST là file gì?

ORDEREDTEST là Developer Files - Visual Studio Ordered Test File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

file container kiểm tra được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm cho phép các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng Windows; chứa tham chiếu đến các xét nghiệm để chạy cho một dự án, chẳng hạn như kiểm tra đơn vị; sử dụng cho việc tổ chức trường hợp thử nghiệm để thực hiện tự động.

What is a ORDEREDTEST file?

Test container file created by Microsoft Visual Studio, a software development tool that allows developers to create Windows applications; contains references to tests to run for a project, such as unit tests; used for organizing test cases for automated execution.

Cách mở .ORDEREDTEST file

Để mở file .ORDEREDTEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORDEREDTEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORDEREDTEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORDEREDTEST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .ORDEREDTEST

File .ORDEREDTEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *