ORE File

? Cách mở file .ORE? Những phần mềm mở file .ORE và sửa file lỗi. Convert N/A ORE file sang định dạng khác.

.ORE File Extension

   
File name ORE File
File Type Ore Executable File
Nhà phát triển crait
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .ORE là file gì?

ORE là Executable Files - Ore Executable File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi crait.

tập tin mã nguồn viết bằng Ore, một ngôn ngữ lập trình nhẹ được thiết kế cho các văn bản thực thi hàng loạt nền tảng; thực hiện bởi các Ore Runtime Environment, một chương trình có thể chạy các chương trình Ore trên nhiều nền tảng.

What is a ORE file?

Source code file written in Ore, a lightweight programming language designed for writing cross-platform batch executables; executed by the Ore Runtime Environment, a program that runs Ore programs on multiple platforms.

Cách mở .ORE file

Để mở file .ORE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ORE

File .ORE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *