ORG File

? Cách mở file .ORG? Những phần mềm mở file .ORG và sửa file lỗi. Convert N/A ORG file sang định dạng khác.

.ORG File Extension

   
File name ORG File
File Type Lotus Organizer File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (25 Bình chọn)

File .ORG là file gì?

ORG là Data Files - Lotus Organizer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin một ORG là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Lotus tổ chức, một chương trình dùng để quản lý thông tin cá nhân. Nó chứa thông tin như lịch, danh bạ, danh sách việc cần làm, và một kế hoạch.

What is a ORG file?

An ORG file is a data file created by Lotus organizer, a program used to manage personal information. It contains information such as a calendar, contacts, a to do list, and a planner.

Cách mở .ORG file

Để mở file .ORG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORG do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • MKEditor
  • MKEditor
  • Origin
  • HAANSOFT HWP
  • OpenOffice.org Draw
  • OpenOffice.org Draw

Chuyển đổi file .ORG

File .ORG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *