ORI File

? Cách mở file .ORI? Những phần mềm mở file .ORI và sửa file lỗi. Convert N/A ORI file sang định dạng khác.

.ORI File Extension

   
File name ORI File
File Type Original File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (13 Bình chọn)

File .ORI là file gì?

ORI là Backup Files - Original File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thường được thêm vào một tập tin đó đã có một phần mở rộng; có thể được gắn vào tên tập tin, ví dụ: "page1.html" có thể trở thành "page1.html.ori;" thường được sử dụng để phân biệt giữa (BAK) file gốc và sao lưu.

What is a ORI file?

Often added to a file that already has an extension; may be appended to the filename, i.e. "page1.html" may become "page1.html.ori;" often used to differentiate between original and backup (.BAK) files.

Cách mở .ORI file

Để mở file .ORI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORI do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Oriana
  • DxO OpticsPro
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .ORI

File .ORI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *