ORT File

? Cách mở file .ORT? Những phần mềm mở file .ORT và sửa file lỗi. Convert N/A ORT file sang định dạng khác.

.ORT File Extension

   
File name ORT File
File Type Rich Text Editor Document
Nhà phát triển IBM
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ORT là file gì?

ORT là Text Files - Rich Text Editor Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

file văn bản giàu tạo ra với Rich Text Editor của IBM, một trình xử lý cơ bản bao gồm một số chương trình của IBM; chứa văn bản và hỗ trợ văn bản và tài liệu định dạng; tương tự như một tập tin RTF, nhưng tạo đặc biệt bởi phần mềm của IBM.

What is a ORT file?

Rich text file created with IBM's Rich Text Editor, a basic word processor included with several IBM programs; contains text and supports text and document formatting; similar to an .RTF file, but created specifically by IBM software.

Cách mở .ORT file

Để mở file .ORT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORT do người dùng đóng góp.

  • IBM Rich Text Editor
  • Reporter
  • Reporter

Chuyển đổi file .ORT

File .ORT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *