PXI File

? Cách mở file .PXI? Những phần mềm mở file .PXI và sửa file lỗi. Convert Text PXI file sang định dạng khác.

.PXI File Extension

   
File name PXI File
File Type 1Pyrex Include File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PXI là file gì?

PXI là Developer Files - 1Pyrex Include File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

mã tập tin mã nguồn viết bằng Pyrex, một ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch sử dụng để xây dựng các module Python với C-như cú pháp và thực hiện; sử dụng tương tự như câu lệnh #include từ ngôn ngữ C và được sử dụng cho bản văn bao gồm cả mã vào một tập tin .PYX.

What is a PXI file?

Source code file written in Pyrex, a programming language and compiler used for building Python modules with C-like syntax and performance; used similarly to the #include directive from the C language and is used for textually including code into a .PYX file.

Cách mở .PXI file

Để mở file .PXI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXI do người dùng đóng góp.

  • Cython
  • Pyrex
  • Pyrex
  • WinArchiver
  • UltraISO Premium
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .PXI

File .PXI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *