SDO File

? Cách mở file .SDO? Những phần mềm mở file .SDO và sửa file lỗi. Convert Text SDO file sang định dạng khác.

.SDO File Extension

   
File name SDO File
File Type Signed Document
Nhà phát triển Signere.no
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .SDO là file gì?

SDO là Encoded Files - Signed Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Signere.no.

Tài liệu được tạo ra bởi Signere.no, một cơ sở dữ liệu chữ ký an toàn; chứa văn bản ký kết đó cho thấy người ký tên vào nó và khi chữ ký được viết; Có thể xem thông qua cổng thông tin của họ hoặc tải về từ Signere.no.

What is a SDO file?

Document created by Signere.no, a secure signature database; contains a signed document that indicates who signed it and when the signature was written; can be viewed through their portal or downloaded from Signere.no.

Cách mở .SDO file

Để mở file .SDO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDO do người dùng đóng góp.

  • Opal Player
  • Sudoku Studio
  • Sudoku Studio

Chuyển đổi file .SDO

File .SDO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *