SDOC File

? Cách mở file .SDOC? Những phần mềm mở file .SDOC và sửa file lỗi. Convert Zip SDOC file sang định dạng khác.

.SDOC File Extension

   
File name SDOC File
File Type 1Samsung Memo
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (41 Bình chọn)

File .SDOC là file gì?

SDOC là Data Files - 1Samsung Memo, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Samsung.

Hồ SDOC chứa một lưu ý tạo ra bởi Samsung Notes, một ứng dụng ghi chú thường được sử dụng bằng cách chọn các thiết bị di động của Samsung, chẳng hạn như S Note và Galaxy S7. Nó có thể lưu trữ văn bản, ghi chú viết tay, hình ảnh, phác thảo, và âm thanh.

What is a SDOC file?

An SDOC file contains a note created by Samsung Notes, a note-taking app commonly used by select Samsung mobile devices, such as S Note and Galaxy S7. It may store text, handwritten notes, images, sketches, and audio.

Cách mở .SDOC file

Để mở file .SDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDOC do người dùng đóng góp.

  • Samsung Notes
  • Titanium Studio
  • Titanium Studio
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Spider Project Professional Demo
  • Spider Project Professional Demo

Chuyển đổi file .SDOC

File .SDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *