ORV File

? Cách mở file .ORV? Những phần mềm mở file .ORV và sửa file lỗi. Convert Binary ORV file sang định dạng khác.

.ORV File Extension

   
File name ORV File
File Type Oracom Video File
Nhà phát triển Oracom
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ORV là file gì?

ORV là Video Files - Oracom Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracom.

tập tin video được lưu trong định dạng video Oracom, một định dạng được sử dụng bởi một số thiết bị phần cứng Oracom; lưu video trong một định dạng độc quyền nhưng có thể được phát lại sử dụng một chương trình gọi là "Movie Viewer" mà thường được cung cấp với các sản phẩm Oracom.

What is a ORV file?

Video file saved in the Oracom video format, a format used by some Oracom hardware devices; saves the video in a proprietary format but can be played back using a program called "Movie Viewer" that is typically supplied with Oracom products.

Cách mở .ORV file

Để mở file .ORV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORV do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ORV

File .ORV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *