ORX File

? Cách mở file .ORX? Những phần mềm mở file .ORX và sửa file lỗi. Convert XML ORX file sang định dạng khác.

.ORX File Extension

   
File name ORX File
File Type RadiantOne VDS Database Schema
Nhà phát triển Radiant Logic
Phân loại Database Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ORX là file gì?

ORX là Database Files - RadiantOne VDS Database Schema, dưới định dạng XML được phát triển bởi Radiant Logic.

Cơ sở dữ liệu schema các định nghĩa cấu trúc của một cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi Radiant Một Virtual Directory Server (VDS); có thể được chụp từ một cơ sở dữ liệu hiện có bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu Schema Extractor và có thể được sửa đổi bằng cách sử dụng Schema Manager trong RadiantOne.

What is a ORX file?

Database schema the defines the structure of a database used by the Radiant One Virtual Directory Server (VDS); may be captured from an existing database using the Database Schema Extractor and can be modified using the Schema Manager within RadiantOne.

Cách mở .ORX file

Để mở file .ORX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORX do người dùng đóng góp.

  • Radiant Logic RadiantOne Virtual Directory Server
  • The VR Worx
  • The VR Worx

Chuyển đổi file .ORX

File .ORX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *