OSDX File

? Cách mở file .OSDX? Những phần mềm mở file .OSDX và sửa file lỗi. Convert XML OSDX file sang định dạng khác.

.OSDX File Extension

   
File name OSDX File
File Type Search Connector Description File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .OSDX là file gì?

OSDX là Settings Files - Search Connector Description File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cài đặt cho một Search Connector (.SEARCHCONNECTOR-MS tập tin) trong Microsoft Windows; chứa thông tin mô tả cho một vị trí lưu trữ từ xa; cài đặt một Search Connector trong Windows để người dùng có thể duyệt các địa điểm từ xa trong Windows Explorer; hữu ích cho việc thiết lập môi trường làm việc từ xa văn phòng.

What is a OSDX file?

Installation file for a Search Connector (.SEARCHCONNECTOR-MS file) in Microsoft Windows; contains description information for a remote storage location; installs a Search Connector in Windows so users can browse remote locations in the Windows Explorer; useful for setting up remote office work environments.

Cách mở .OSDX file

Để mở file .OSDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OSDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OSDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OSDX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .OSDX

File .OSDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *