SIDB File

? Cách mở file .SIDB? Những phần mềm mở file .SIDB và sửa file lỗi. Convert Binary SIDB file sang định dạng khác.

.SIDB File Extension

   
File name SIDB File
File Type iTunes Authorization Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SIDB là file gì?

SIDB là Misc Files - iTunes Authorization Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi iTunes, một ứng dụng phát lại đa phương tiện; lưu thông tin ủy quyền cho máy tính để người dùng có thể chơi mua bài hát cho tài khoản người dùng của mình hoặc; tương tự như file .SIDN và .SIDD; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay bởi người sử dụng.

What is a SIDB file?

Data file used by iTunes, a multimedia playback application; saves authorization information for the computer so that the user can play purchased songs for his or her user account; similar to .SIDN and .SIDD files; not meant to be opened manually by the user.

Cách mở .SIDB file

Để mở file .SIDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIDB do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes

Chuyển đổi file .SIDB

File .SIDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *