TLO File

? Cách mở file .TLO? Những phần mềm mở file .TLO và sửa file lỗi. Convert N/A TLO file sang định dạng khác.

.TLO File Extension

   
File name TLO File
File Type SPSS TableLooks File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TLO là file gì?

TLO là Settings Files - SPSS TableLooks File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin định nghĩa bảng được tạo bởi SPSS phiên bản 15 hoặc sớm hơn; tiết kiệm các thuộc tính để xác định sự xuất hiện của một bảng dữ liệu đầu ra; được sử dụng để xuất ra kết quả phân tích với cùng định dạng.

What is a TLO file?

Table definition file created by SPSS version 15 or earlier; saves the properties that define the appearance of an output data table; used for outputting analysis results with the same formatting.

Cách mở .TLO file

Để mở file .TLO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLO do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • LIFENET Test Log Viewer
  • LIFENET Test Log Viewer

Chuyển đổi file .TLO

File .TLO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *