RWS File

? Cách mở file .RWS? Những phần mềm mở file .RWS và sửa file lỗi. Convert XML RWS file sang định dạng khác.

.RWS File Extension

   
File name RWS File
File Type 1RimWorld Game Save File
Nhà phát triển Ludeon Studios
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.5 ★ (10 Bình chọn)

File .RWS là file gì?

RWS là Game Files - 1RimWorld Game Save File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Ludeon Studios.

tập tin một RWS là một tiết kiệm trò chơi tập tin được tạo ra bởi RimWorld, một khoa học viễn tưởng thuộc địa sim trò chơi. Nó chứa thông tin về tình trạng của trò chơi, trò chơi cho phép được dừng lại sau đó lại tiếp tục. file RWS sẽ được lưu trong định dạng XML.

What is a RWS file?

An RWS file is a save game file created by RimWorld, a sci-fi colony sim game. It contains information about the state of the game, which allows games to be stopped then resumed. RWS files are saved in XML format.

Cách mở .RWS file

Để mở file .RWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RWS do người dùng đóng góp.

  • Ludeon Studios RimWorld
  • RiffWorks
  • RiffWorks
  • RiffWorks Line
  • RiffWorks Standard
  • Renesas Flash Programmer
  • Renesas Flash Programmer

Chuyển đổi file .RWS

File .RWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *