SLA File

? Cách mở file .SLA? Những phần mềm mở file .SLA và sửa file lỗi. Convert XML SLA file sang định dạng khác.

.SLA File Extension

   
File name SLA File
File Type Scribus Document
Nhà phát triển Scribus
Phân loại Text Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .SLA là file gì?

SLA là Text Files - Scribus Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Scribus.

Tài liệu được tạo ra bởi Scribus, một ứng dụng máy tính để bàn xuất bản mã nguồn mở miễn phí; lưu sử dụng XML định dạng và chứa văn bản tài liệu, hình ảnh, và các thiết lập bố trí; sử dụng để lưu công việc bằng văn bản.

What is a SLA file?

Document created by Scribus, a free open source desktop publishing application; saved using XML formatting and contains document text, images, and layout settings; used for saving written work.

Cách mở .SLA file

Để mở file .SLA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLA do người dùng đóng góp.

  • Scribus
  • SAP GUI
  • SAP GUI
  • Accident Reconstruction Professional
  • SAP Secure Login Client
  • IPKII PCPro
  • IPKII PCPro

Chuyển đổi file .SLA

File .SLA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *