SKC File

? Cách mở file .SKC? Những phần mềm mở file .SKC và sửa file lỗi. Convert N/A SKC file sang định dạng khác.

.SKC File Extension

   
File name SKC File
File Type SideKick Card File
Nhà phát triển Borland
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SKC là file gì?

SKC là Data Files - SideKick Card File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Borland.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra với chương trình Borland Sidekick, một người quản lý thông tin đầu cá nhân (PIM); gọi là "thẻ tập tin" vì nó có chứa một danh sách các địa chỉ liên lạc cá nhân; cũng có thể bao gồm các sự kiện lịch, ghi nhớ, và lưu trữ thông tin liên lạc.

What is a SKC file?

Database created with Borland SideKick, an early personal information manager (PIM) program; called a "card file" since it contains a list of personal contacts; may also include calendar events, memos, and communication archives.

Cách mở .SKC file

Để mở file .SKC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKC do người dùng đóng góp.

  • ACD/ChemSketch FREEWARE
  • Accelrys Draw
  • Accelrys Draw
  • ACD/ChemSketch
  • MDL Draw
  • Sidekick
  • Sidekick

Chuyển đổi file .SKC

File .SKC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *