SOU File

? Cách mở file .SOU? Những phần mềm mở file .SOU và sửa file lỗi. Convert N/A SOU file sang định dạng khác.

.SOU File Extension

   
File name SOU File
File Type SBStudio II Sound File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SOU là file gì?

SOU là Audio Files - SBStudio II Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh được sử dụng bởi SBStudio; gói tập tin có chứa dữ liệu âm thanh ở định dạng khối; tương tự như một tệp .pac, nhưng chỉ chứa dữ liệu âm thanh.

What is a SOU file?

Audio format used by SBStudio; package file that contains audio data in block format; similar to a .PAC file, but only contains audio data.

Cách mở .SOU file

Để mở file .SOU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SOU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SOU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SOU do người dùng đóng góp.

  • Translator Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TRANSLATOR

Chuyển đổi file .SOU

File .SOU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *