TLL File

? Cách mở file .TLL? Những phần mềm mở file .TLL và sửa file lỗi. Convert N/A TLL file sang định dạng khác.

.TLL File Extension

   
File name TLL File
File Type LG TV Link-Loader File
Nhà phát triển LG Electronics
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (9 Bình chọn)

File .TLL là file gì?

TLL là Settings Files - LG TV Link-Loader File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LG Electronics.

Tập tin cấu hình chứa các thiết lập cho một máy truyền hình LG; có thể bao gồm các tùy chọn như các kênh đầu, khối lượng bắt đầu, tối thiểu và các thiết lập âm lượng tối đa, và danh sách kênh mặc định.

What is a TLL file?

Configuration file that contains settings for an LG television; may include options such as the start channel, start volume, minimum and maximum volume settings, and the default channel list.

Cách mở .TLL file

Để mở file .TLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLL do người dùng đóng góp.

  • ChanSort

Chuyển đổi file .TLL

File .TLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *