OSM File

? Cách mở file .OSM? Những phần mềm mở file .OSM và sửa file lỗi. Convert XML OSM file sang định dạng khác.

.OSM File Extension

   
File name OSM File
File Type OpenStreetMap Map File
Nhà phát triển OpenStreetMap
Phân loại GIS Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (26 Bình chọn)

File .OSM là file gì?

OSM là GIS Files - OpenStreetMap Map File, dưới định dạng XML được phát triển bởi OpenStreetMap.

Hồ OSM chứa thông tin bản đồ đường phố trong các định dạng (OSM) OpenStreetMap. Nó lưu dữ liệu định dạng XML dưới dạng "nút" (điểm), "cách" (kết nối), và "quan hệ" (đường phố và đối tượng tài sản, chẳng hạn như thẻ).

What is a OSM file?

An OSM file contains street map information in the OpenStreetMap (OSM) format. It saves XML-formatted data in the form of "nodes" (points), "ways" (connections), and "relations" (street and object properties, such as tags).

Cách mở .OSM file

Để mở file .OSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OSM do người dùng đóng góp.

  • Gosmore
  • QGIS
  • QGIS
  • Safe Software FME Desktop
  • Merkaartor
  • GeoVisu
  • GeoVisu

Chuyển đổi file .OSM

File .OSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *