OTI File

? Cách mở file .OTI? Những phần mềm mở file .OTI và sửa file lỗi. Convert Zip OTI file sang định dạng khác.

.OTI File Extension

   
File name OTI File
File Type OpenDocument Image Template
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OTI là file gì?

OTI là Raster Image Files - OpenDocument Image Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi OASIS.

Hình ảnh mẫu được tạo ra bởi chương trình mà sử dụng đặc điểm kỹ thuật OpenDocument OASIS của; lưu trữ các thiết lập mặc định cho một hình ảnh; có thể được sử dụng như là điểm khởi đầu cho việc tạo nhiều tài liệu hình ảnh .ODI.

What is a OTI file?

Image template created by programs that use OASIS's OpenDocument specification; stores the default settings for an image; can be used as the starting point for creating multiple .ODI image documents.

Cách mở .OTI file

Để mở file .OTI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTI do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice

Chuyển đổi file .OTI

File .OTI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *