TC3 File

? Cách mở file .TC3? Những phần mềm mở file .TC3 và sửa file lỗi. Convert Binary TC3 file sang định dạng khác.

.TC3 File Extension

   
File name TC3 File
File Type TurboCAD 2D/3D Mac Drawing
Nhà phát triển IMSI
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TC3 là file gì?

TC3 là CAD Files - TurboCAD 2D/3D Mac Drawing, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IMSI.

Vẽ được tạo ra bởi phiên bản Mac của TurboCAD, một ứng dụng CAD được sử dụng để soạn thảo kiến ​​trúc và sản xuất thiết kế; cửa hàng một 2D hoặc bản vẽ 3D, bao gồm các đối tượng vẽ, đo lường và thuộc tính hiển thị; thường được sử dụng để lưu trữ cơ khí và sản xuất thiết kế thành phần.

What is a TC3 file?

Drawing created by the Mac version of TurboCAD, a CAD application used for drafting architectural and manufacturing designs; stores a 2D or 3D drawing, including drawn objects, measurements, and display properties; often used for storing mechanical and manufacturing component designs.

Cách mở .TC3 file

Để mở file .TC3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TC3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TC3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TC3 do người dùng đóng góp.

  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TC3

File .TC3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *