OTL File

? Cách mở file .OTL? Những phần mềm mở file .OTL và sửa file lỗi. Convert N/A OTL file sang định dạng khác.

.OTL File Extension

   
File name OTL File
File Type NoteTab Outline File
Nhà phát triển Fookes Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .OTL là file gì?

OTL là Data Files - NoteTab Outline File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fookes Software.

What is a OTL file?

Document created with NoteTab, a text and HTML editor that includes advanced editing options; typically contains blocks of text that are organized by headings; may be saved as a template for creating other similar files.

Cách mở .OTL file

Để mở file .OTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • NoteTab Pro
  • NoteTab Pro

Chuyển đổi file .OTL

File .OTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *