OTM File

? Cách mở file .OTM? Những phần mềm mở file .OTM và sửa file lỗi. Convert N/A OTM file sang định dạng khác.

.OTM File Extension

   
File name OTM File
File Type 1Origin Matrix Template
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .OTM là file gì?

OTM là Settings Files - 1Origin Matrix Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OTM là một mẫu ma trận được tạo ra bởi xứ, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học khác nhau và kỹ sư. Nó chứa các thiết lập cho một ma trận, chẳng hạn như phong cách và định dạng và số lượng hàng và cột. file OTM được sử dụng để tạo ra các ma trận .OGM.

What is a OTM file?

An OTM file is a matrix template created by Origin, a data analysis and graphing application used by various scientists and engineers. It contains settings for a matrix, such as style and formatting and the number of rows and columns. OTM files are used to create .OGM matrices.

Cách mở .OTM file

Để mở file .OTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTM do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin
  • OtsDJ
  • OtsDJ
  • Media Player Classic
  • OtsAV Free
  • NetAgent II - OOL
  • NetAgent II - OOL

Chuyển đổi file .OTM

File .OTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *