OTMU File

? Cách mở file .OTMU? Những phần mềm mở file .OTMU và sửa file lỗi. Convert N/A OTMU file sang định dạng khác.

.OTMU File Extension

   
File name OTMU File
File Type Origin Unicode Matrix Template
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OTMU là file gì?

OTMU là Settings Files - Origin Unicode Matrix Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OTMU là một mẫu ma trận được tạo ra bởi xứ năm 2018 và sau đó, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học và kỹ sư trong các lĩnh vực khác nhau. Nó chứa các thiết lập ma trận, được sử dụng để tạo ra .OGMU đồ thị. file OTMU lưu trữ một hoặc nhiều tờ, số hàng và cột cho mỗi tờ, hàm toán học, và các định dạng và phong cách.

What is a OTMU file?

An OTMU file is a matrix template created by Origin 2018 and later, a data analysis and graphing application used by scientists and engineers in various fields. It contains matrix settings, which are used to create .OGMU graphs. OTMU files store one or more sheets, the number of rows and columns for each sheet, math functions, and the format and style.

Cách mở .OTMU file

Để mở file .OTMU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTMU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTMU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTMU do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OTMU

File .OTMU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *