OTP File

? Cách mở file .OTP? Những phần mềm mở file .OTP và sửa file lỗi. Convert Binary OTP file sang định dạng khác.

.OTP File Extension

   
File name OTP File
File Type 1OpenDocument Presentation Template
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .OTP là file gì?

OTP là Data Files - 1OpenDocument Presentation Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OASIS.

tập tin OTP là một mẫu trình diễn được tạo bởi Impress, một chương trình bao gồm với Apache OpenOffice (trước đây gọi là OpenOffice.org). Nó chứa một bài thuyết trình, trong đó bao gồm một slide chủ cũng như một slide nội dung với văn bản, hình ảnh, hình dạng, nội dung đa phương tiện, hiệu ứng chuyển tiếp, và các yếu tố trượt khác. file OTP được sử dụng cho việc tạo kiểu thuyết trình với sự xuất hiện tương tự.

What is a OTP file?

An OTP file is a presentation template created by Impress, a program included with Apache OpenOffice (formerly known as OpenOffice.org). It contains a presentation, which includes a master slide as well as a content slide with text, images, shapes, multimedia content, transition effects, and other slide elements. OTP files are used for styling presentations with the same appearance.

Cách mở .OTP file

Để mở file .OTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTP do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • LibreOffice Impress
  • StarOffice Impress
  • StarOffice Impress

Chuyển đổi file .OTP

File .OTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *