OTPU File

? Cách mở file .OTPU? Những phần mềm mở file .OTPU và sửa file lỗi. Convert N/A OTPU file sang định dạng khác.

.OTPU File Extension

   
File name OTPU File
File Type Origin Unicode Graph Template
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .OTPU là file gì?

OTPU là Settings Files - Origin Unicode Graph Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OTPU là một mẫu đồ thị được tạo ra bởi xứ năm 2018 và sau đó, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học và kỹ sư trong các lĩnh vực khác nhau. Nó chứa các thiết lập đồ thị, được sử dụng để tạo ra các đồ thị .OGGU. file OTPU có thể được sử dụng với nhiều loại biểu đồ khác nhau, bao gồm quán bar, pie, cột, thác nước, dòng, biểu tượng, cực, hay thống kê.

What is a OTPU file?

An OTPU file is a graph template created by Origin 2018 and later, a data analysis and graphing application used by scientists and engineers in various fields. It contains graph settings, which are used to create .OGGU graphs. OTPU files may be used for various graph types, including bar, pie, column, waterfall, line, symbol, polar, or statistical.

Cách mở .OTPU file

Để mở file .OTPU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTPU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTPU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTPU do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OTPU

File .OTPU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *