OTRKEY File

? Cách mở file .OTRKEY? Những phần mềm mở file .OTRKEY và sửa file lỗi. Convert Binary OTRKEY file sang định dạng khác.

.OTRKEY File Extension

   
File name OTRKEY File
File Type OnlineTvRecorder Encoded Video File
Nhà phát triển OnlineTvRecorder.com
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .OTRKEY là file gì?

OTRKEY là Video Files - OnlineTvRecorder Encoded Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OnlineTvRecorder.com.

tập tin được mã hóa video tải về từ OnlineTvRecorder.com (OTR), một trang web sử dụng để ghi âm và tải chương trình TV; phải được giải mã với chương trình OTRKEY Decoder trước khi nó có thể được theo dõi và chỉ có thể được giải mã bởi người dùng với một tài khoản OnlineTvRecorder hợp lệ.

What is a OTRKEY file?

Encoded video file downloaded from OnlineTvRecorder.com (OTR), a website used for recording and downloading TV shows; must be decoded with the OTRKEY Decoder program before it can be watched and can only be decoded by users with a valid OnlineTvRecorder account.

Cách mở .OTRKEY file

Để mở file .OTRKEY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTRKEY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTRKEY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTRKEY do người dùng đóng góp.

  • otrtool
  • OTRKey Decoder
  • OTRKey Decoder
  • OTR Homeloader

Chuyển đổi file .OTRKEY

File .OTRKEY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *