OTS File

? Cách mở file .OTS? Những phần mềm mở file .OTS và sửa file lỗi. Convert Binary OTS file sang định dạng khác.

.OTS File Extension

   
File name OTS File
File Type 1OpenDocument Spreadsheet Template
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .OTS là file gì?

OTS là Spreadsheet Files - 1OpenDocument Spreadsheet Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OASIS.

tập tin một OTS là một mẫu bảng tính được tạo ra bởi chương trình Calc bao gồm trong Apache OpenOffice (trước đây là OpenOffice.org) hoặc một ứng dụng bảng tính có hỗ trợ chuẩn OpenDocument. Nó chứa một bảng tính được lưu trong định dạng OASIS' OpenDocument dựa trên XML. file OTS cho phép người dùng tạo ra nhiều file .ods bảng tính bằng phong cách tương tự và định dạng.

What is a OTS file?

An OTS file is a spreadsheet template created by the Calc program included in Apache OpenOffice (formerly OpenOffice.org) or another spreadsheet application that supports the OpenDocument standard. It contains a spreadsheet saved in OASIS' OpenDocument XML-based formatting. OTS files allow users to create multiple .ODS spreadsheet files using the same styles and formatting.

Cách mở .OTS file

Để mở file .OTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTS do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • LibreOffice Calc
  • StarOffice Calc
  • StarOffice Calc

Chuyển đổi file .OTS

File .OTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *