OTT File

? Cách mở file .OTT? Những phần mềm mở file .OTT và sửa file lỗi. Convert Binary OTT file sang định dạng khác.

.OTT File Extension

   
File name OTT File
File Type OpenDocument Document Template
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (16 Bình chọn)

File .OTT là file gì?

OTT là Text Files - OpenDocument Document Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OASIS.

tập tin một OTT là một mẫu tài liệu được lưu trong định dạng chuẩn OpenDocument OASIS' và tạo ra bởi bộ vi xử lý từ bao gồm trong dãy phòng OpenOffice và LibreOffice. Nó chứa các bố trí trang và phong cách mặc định cho một tài liệu văn bản. file OTT được sử dụng cho tác giả của tài liệu .odt rằng có sự xuất hiện và định dạng tương tự.

What is a OTT file?

An OTT file is a document template saved in OASIS' OpenDocument standard format and created by word processors included in the OpenOffice and LibreOffice suites. It contains the page layout and default styles for a text document. OTT files are used for authoring .ODT documents that have the same appearance and formatting.

Cách mở .OTT file

Để mở file .OTT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTT do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • TextMaker Viewer
  • TextMaker Viewer

Chuyển đổi file .OTT

File .OTT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *