OVA File

? Cách mở file .OVA? Những phần mềm mở file .OVA và sửa file lỗi. Convert Binary OVA file sang định dạng khác.

.OVA File Extension

   
File name OVA File
File Type 1Open Virtual Appliance
Nhà phát triển VMware
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (127 Bình chọn)

File .OVA là file gì?

OVA là Data Files - 1Open Virtual Appliance, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VMware.

What is a OVA file?

An OVA file is a virtual appliance used by virtualization applications such as VMware Workstation and Oracle VM Virtualbox. It is a package that contains files used to describe a virtual machine, which includes an .OVF descriptor file, optional manifest (.MF) and certificate files, and other related files.

Cách mở .OVA file

Để mở file .OVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVA do người dùng đóng góp.

  • VMware Fusion 11
  • VMware Workstation 15 Pro
  • VMware Workstation 15 Pro
  • Oracle VM Virtualbox
  • VMware vCenter Converter
  • VMware OVF Tool
  • VMware OVF Tool

Chuyển đổi file .OVA

File .OVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *