SDX File

? Cách mở file .SDX? Những phần mềm mở file .SDX và sửa file lỗi. Convert N/A SDX file sang định dạng khác.

.SDX File Extension

   
File name SDX File
File Type 1Kivuto Secure Download Manager File
Nhà phát triển Kivuto Solutions
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (39 Bình chọn)

File .SDX là file gì?

SDX là Misc Files - 1Kivuto Secure Download Manager File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kivuto Solutions.

What is a SDX file?

An SDX file is a file used by Kivuto Solutions' Secure Download Manager (SDM), a program used for downloading files from web stores such as DreamSpark and OnTheHub. It saves information required to download the purchased item, but does not contain the actual purchased item itself.

Cách mở .SDX file

Để mở file .SDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDX do người dùng đóng góp.

  • Kivuto Secure Download Manager
  • Marratech
  • Marratech
  • Software Distribution Manager
  • SDXViewer Application
  • SudoCue
  • SudoCue

Chuyển đổi file .SDX

File .SDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *