SDX File

SDX là Misc Files - 1Kivuto Secure Download Manager File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kivuto Solutions.

.SDX File Extension

   
File name SDX File
File Type 1Kivuto Secure Download Manager File
Nhà phát triển Kivuto Solutions
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (39 Bình chọn)

File .SDX là file gì?

SDX là Misc Files - 1Kivuto Secure Download Manager File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kivuto Solutions.

What is a SDX file?

An SDX file is a file used by Kivuto Solutions' Secure Download Manager (SDM), a program used for downloading files from web stores such as DreamSpark and OnTheHub. It saves information required to download the purchased item, but does not contain the actual purchased item itself.

Phần mềm mở file .SDX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDX do filegi.com tổng hợp.

  • Kivuto Secure Download Manager
  • Marratech
  • Marratech
  • Software Distribution Manager
  • SDXViewer Application
  • SudoCue
  • SudoCue

Chuyển đổi file .SDX

           

File .SDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *